Gjøvik Rådhus ble oppført i 1980 og skal nå, 36 år senere, gjennomgå en omfattende bygningsmessig og teknisk rehabilitering.  

Byggeier Gjøvik Rådhus AS og brukeren Gjøvik kommune har angitt intensjonene for rehabiliterings- og ombyggingsprosjektet som er: 

  •  Å utvikle bygget for arbeidsplasser tilpasset moderne arbeidsformer og –teknologi basert på en aktivitetsbasert arbeidsfilosofi
  • Oppgradere eksisterende bygningsmessig anlegg og ved nye tekniske anlegg ivareta energikrav og krav til et godt innemiljø, samt 
  • Tilrettelegge arealer som støtter opp under politiske og kulturelle funksjoner som naturlig hører til i rådhuset. 

I tillegg er det stilt høye mål i prosjektet for kvalitet, energibruk, gjenbruk, økonomi og framdrift. For å oppnå prosjektmålene nevnt ovenfor, skal prosjektet gjennomføres underlagt målsetninger innen BREEAM om miljøklassifisering «very good».

 

 

 

Tilbakemeldingsskjema

Har du en tilbakemelding til oss? Ta kontakt med oss her