Norges første BREEAM-sertifiserte rådhus

BREEAM

•Verdens mest bruke miljøklassifiserings system for bygninger
•Anvendt på mer enn 2 mill bygninger verden over
•Internasjonalt system – Utviklet for Norge av Norwegian Green Building Council

Hvorfor?

•Sikre kvalitet og bærekraftige byggløsninger
•Anvende beste miljøpraksis
•Oppnå psykisk og fysisk helsegevinst for brukerne (belysning, ventilasjon, lavemitterende materialer, osv.)
•Hindre konflikter
•Sikre kvalitet, lønnsomhet  og sikkerhet